Besiktatak Boka  Ta reda på mer

Välkommen till ditt besiktningsbolag


Vi är ett ledande besiktningsföretag med goda kunskaper inom takbesiktningar, vi eftersträvar att ge god och effektiv service. Vi arbetar mot den privata marknaden samt mot BRF. Har ni frågor eller funderingar så kan ni höra av er via telefon eller mail. Vi besiktigar ditt nya eller befintliga tak så att du kan känna dig trygg med att det är kvalitetssäkrat.


Besiktning av yttertak

Besiktning av yttertak

När gjorde du senast en takbesiktning? Har du misskött underhållsarbetet? Har ditt tak klarat av den hårda vintern?

Det nordiska klimatet utsätter taket för stora påfrestningar och hårda väderförhållanden. Risken för skador och läckage ökar varje år. Se till att lokalisera samt identifiera problemen innan det eskalerar till en mer tidskrävande och kostsammare reparation. Anlita våra takexperter och öka ditt taks livslängd.

Statusbesiktning

Statusbesiktning

Planerar du att renovera eller har du lagt om taket? Är du missnöjd med din takentreprenörs arbete?

Kontakta en av våra besiktningstekniker och utför en statusbesiktning av ditt tak. En en opartisk bedömning av entreprenörens arbete erhålls. Våra besiktningstekniker utför en genomgående undersökning och bedömer takets aktuella tillstånd.

Skadereducering

Skadereducering

Har skadan redan inträffat? Sprickor i takpannor, bristfälligt monterad takpapp eller läckande avvattningssystem.

Boka en skadeutredning och fastställ ifall det finns fel eller skador på taket, eller för att hitta orsaken och omfattningen av upplevda problem. Misstänkts fuktskador eller inläckage är det oerhört viktigt att agera snabbt och förhindra att fukten sprids till ett större område. Fukt- och skadeutredningen resulterar i en skaderapport och en åtgärdsplan presenteras.


Taksäkerhet

Taksäkerhet

Har du ett risktak? Uppfyller du ditt ansvar som hus/fastighetsägare?

Enligt Arbetsmiljölagen ligger det ett stort ansvar på dig som husägare för att undvika ohälsa och olycksfall om exempelvis en sotare, montör, hantverkare eller besiktningsman ska utföra arbete ett på ditt hustak. Innan något arbete på taket får påbörjas måste du göra en riskanalys. Du kan då bli tvungen att vidta åtgärder så att taket blir säkert att vara på. Åtgärder som snörasskydd, nockräcke, gångbrygga, fästöglor, förankring för säkerhetslina, glidskydd för markstege, fasadstege, fallskydd för fasadstege, fast monterad takstege etc.


Taksäkerhet

Priser

Vi tillämpar fastpris för villaägare

Vi har 3 prispaket

Tak plus:

Där ingår det en genomgång av samtliga handlingar, gamla renoveringar samt en undersökning på plats. Ni får en åtgärdslista med punkter som bör förbättras.

fn 6999:-

Tak extra:

Samtliga punkter som ingår i paketet ovan men vi flyger med drönare och tar värme bilder. För en bättre bild av skicket på ert tak.

fn 9999:- 

Offert:

Ring oss för en mer noggrann offert vid större objekt.


Konvertering av råvind

Har ni inrett vinden eller konverterat råvinden i fastigheten till vindslägenhet/etagevåning?

Bostadsrättsföreningar som sitter på en råvind kan med rätt förutsättningar förbättra sin ekonomi markant.

Att bygga om en råvind för bostadsändamål är väldigt populärt bland bostadsrättsföreningar. Vi har noterat att allt fler bostadsägare ringer in till oss och rapporterar fukt- och mögelrelaterade skador i samband med råvindskonverteringar. De bristande områdena i själva konverteringen ligger framförallt i installationen av rätt mängd isolering samt korrekt och tät montering av ångspärr. Var uppmärksam på avvikande lukt, missfärgningar och fuktfläckar på vindens innertak. Skydda din investering och var på den säkra sida! Boka en besiktning av din konverterade råvind eller etagelägenhet.

Utförande av fukt och konstruktionskontroll ger underlag för en bättre teknisk bedömning av konstruktionen samt åtgärdande av skadan.
Vi utför undersökning och fuktmätning för lokalisering av problem och utsträckning. Resultatet sammanställs i form av ett protokoll.

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter för bokning av tid

Efter att du färdigställt din bokning får du en bokningsbekräftelse. Vi bokar in en tid baserat på dina önskemål och skickar kallelse till dig. Om tiden inte passar, meddela oss så hittar vi en ny tid.

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss via formulär alt att ni ringer oss direkt

Örebro, stenbackevägen 6, 702 25 

010-211 5001

info@besiktatak.se

Telefon tider: 10-18 Vardagar 

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter 


Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Jobba med oss

Vi söker duktig personal

Lämna era uppgifter, vi söker personal löpande. 

Örebro, stenbackevägen 6, 702 25 

010-211 5001

info@besiktatak.se

Telefon tider: 10-18 Vardagar